Kommande föreläsningar i urval

En del av dessa kommande föreläsningar kan vara offentliga eller möjliga att ”köpa sig en plats på”. Det är där kontaktperson och telefonummer finns angivet. Information om respektive ämnen finns på föreläsningsförslagssidan.