Tidigare Föreläsningar

Här kan Du se hur olika utbildningar, kurser och grupper har använt mig tidigare: Tips för dig om ämnesval och om hur utbildningar/kurser kan arrangeras för olika grupper. Mer om ämnena finns att läsa på föreläsningssidan.

 

2015

  • Föreläsning för stödpersoner för Unga CancerpatienterVad händer i familjen vid svår sjukdom, hur ska vi förstå och bemöta
  • Föredrag för Aktiva Seniorer  Barnbarnen – vår glädje och oro
  • Föreläsning för vårdpersonal  Anhöriga – hur ska vi förstå, hjälpa och hantera
  • Föreläsning för anhörigvårdare Att vara anhörig – Hur behåller vi glädjen och kraften
  • Frukostföredrag Först, sist eller ensambarn – – Hur påverkar placeringen i syskonskaran våra liv

• Föredrag vid församlingsafton: Först, sist eller ensambarn – hur påverkar vår placering i syskonskaren våra liv och våra relationer
• Föreläsning: När sorgen kommer
• Föreläsningsdag för kommunala krisgrupper: Reaktioner vid den stora olyckan och vardagsolyckan.
• Föreläsning för Fas3 deltagare: Pensioneringen – Att åldras på ett värdigt sätt
• Kvällsföreläsning för föräldrar: Först, sist eller ensambarn – hur påverkar vår placering i syskonskaren våra liv och våra relationer
• Föreläsning får vårdfolk: Vad kvinnor bör tänka på vid kommunikation med män
• Föreläsning för vårdfolk: Hjälp jag blir uppäten – mötet med narcissismen
• 
Föredrag vid församlingsafton: Först, sist eller ensambarn – hur påverkar vår placering i syskonskaren våra liv och våra relationer
• Dag med föräldrar vars barn har dött: Hur får vi relationen mellan oss och de andra barnen att fungera
• Föreläsningsdag för skolors krisgrupper: Mötet med barn och föräldrar vid sorg och död
• 
Föreläsning vid specialistutbildning: Sjuksköterskans svåra samtal
• Föreläsning vid seniormässa: Det viktiga stödet till efterlevande

 

2014

• Utbildningsdag vårdavdelning Umeå univ sjukhus – Att leva med kronisk sjukdom – Att möta och bemöta – patienter. anhöriga och varandra.
• Församlingsdag för frivilliga och anställda – Först, sist eller ensambarn – hur påverkar vår plats i syskonskaran våra liv och våra ,relationer
• Öppen föreläsning för föräldrar m fl – Barns och föräldrars reaktion på kris och sorg
• Öppen föreläsning – Barnbarnen – vår förunderliga glädje och oro
• Konferensdag – Barncancerförening – Att förstå mig själv och andra vid ett barns död
• Heldagsföreläsning – Den svårt sjuke patienten så kan vi hjälpa människor inför och under dödsögonblicket
• Tvådagarsutbildning för kommuns krisgrupper – Att möta och bemöta – Vid den stora olyckan och vardagsolyckan
• Öppen föreläsning – Först, sist eller ensambarn – hur påverkar vår plats i syskonskaran våra liv och våra relationer
• Föreläsning för SPF – Först, sist eller ensambarn – hur påverkar vår plats i syskonskaran våra liv och våra relationer
• Utbildningsdag för pastorer m fl – Hur blev jag den jag är – Vem vårdar själavårdaren
• Föreläsning för Demensförening – Att vara anhörig vid svår sjukdom
•Heldagsföreläsning – Att bli anmäld – att ha förorsakat död eller lidande…
•Tvådagarsutbildning för kommuns krisgrupper – Att möta och bemöta – Vid den stora olyckan och vardagsolyckan
•Föredrag vid Nationell Njurkonferens – Mötet mellan människor
•Föräldrar till barn med besvärlig diagnos – Hur kan vi fortsätta ha det bra?
– Hur kan vi hålla relationen vid liv?
• Utbildningsdag för kirurg-ortopedklinik – Det svåra samtalet med patienter, anhöriga och varandra
• Föredrag vid Rikskonferens för Skolsköterskor – Den svåra olyckan – vardagsolyckan – Barnet, klassen, familjen
• Utbildningsdag vårdavdelning – Vem är jag i mötet med patienter , anhöriga och varandra
• Öppen föreläsning för anhöriga och närstående – Vad händer med mig som ANHÖRIG ?
• En halvdag med föräldrar till barn med progredierande sjukdom
Att leva i en familj med barn som gradvis försämras
• En halvdag med anhöriga till någon som dödats i trafiken av berusad –Hur kan jag få relationer i familjen att fungera framöver
• Öppen föreläsning – Närvarande för barnen – närvarande för varandra
• Föreläsning för specialistsjuksköterskor – Kvinnligt och manligt när livet kramar om
• Öppen föreläsning – Neurologförbundet – Hur får vi som föräldrar det framöver
• Föreläsning för Anhöriga – Först, sist eller ensambarn
– Hur påverkar placeringen i syskonskaran våra liv

• Föreläsning för anhöriga – Att vara anhörig då sjukdom och demens slår till – Alla dessa känslor – Hur ska ska vi förstå oss själva och andra
• Föreläsning – Först, sist eller ensambarn – vad har det för betydelse egentligen ?
• Kvällsföreläsning i kyrka – Vänskap – hur fångar och behåller vi den
• En eftermiddag för anhörigombud och anhörigstöd – Att möta och bemöta anhöriga och varandra
• Föredrag – Till gossars försvar – den manliga utvecklingen
• Församlingsafton – Tar sorgen slut nån gång – inför Alla helgons dag
• Föreläsning på Linnéuniversitetet – Att som äldre uppleva förluster
• En dag med POSOMgrupp – Att möta människor vid stora olyckor och vardagens kriser
• Föreläsning för tvillingföräldrar – Att vara tvilling är så helt annorlunda
• Programkväll – Först, sist eller ensambarn
– vad har det för betydelse egentligen ?
Agneta Olsson 0708 889808

 

2013

• Utbildningsdag i Stockholm, Hjärntumörföreningen – Manligt och kvinnligt när livet kramar om
• Föräldrakväll på förskola – Att sätta gränser
• Föreläsningar i församlings regi – Face to face – Den blinda kommunikationen – vad händer när vi har den mesta kontakten via sms och mail
• Föreläsning för föräldrar – Hur ger vi oss själva och våra barn en bättre självkänsla
• Föräldrar till barn med besvärlig diagnos – Hur kan vi fortsätta ha det bra?
Hur kan vi hålla relationen vid liv?
• Föreläsningar på Anhörigcentrum – Hur kan vi som familj/som par få ett gott liv när handikappet/sjukdomen så ofta ger förluster
• Kursdag i Digital Storytelling
• Föreläsning för pensionärsförening – När livet gör oss illa -Att förstå och bemöta vid kris
• Föreläsning för DHR – Jag har min funktionsnedsättning – men själv mår jag bra
• Heldagsföreläsning – Mötet med människor i kris – en fördjupningsdag för fackfolk
• Eftermiddag för kommunfolk – Vem är jag i mötet med anhöriga ?
• Öppen föreläsning för äldre – Barnbarnen – vår förunderliga glädje och oro
• Heldagsföreläsning vid Lungcancerdag i Stockholm – Att möta och bemöta – Patienter, anhöriga och varandra – Manligt och kvinnligt – när livet kramar om
• Eftermiddag med vårdpersonal – Att möta och bemöta – vårdtagare, anhöriga och varandra
• Heldagsföreläsning – Hur bemöter jag anhöriga till demenshandikappade
• Församlingsafton – Hur håller vi relationerna levande och goda
• Medverkan vid kurs Undersköterskan – Att möta människor i Kris – att förstå och hjälpa
• Lunchföreläsning för föreläsningsförening – Det är aldrig försent att utvecklas
• Föredrag vid Konferensdag i Stockholm – Äldre och psykisk (o)hälsa –Hur blir mitt liv när min partner dör ?

 

2012

• Föredrag i församling – Efter separationen – hur går vi vidare
• Heldag för personal inom hospice – Mötet med barn, föräldrar och den sjuke – Mötet med oss själva i detta angelägna arbete
• Lunchföredrag för företagsledare – Produktion – Pengar -Personal – Allt detta ansvar – men vem tänker på mig
• Föredrag i församling – Först , sist eller ensambarn – Hur påverkar vår placering i syskonskaran våra liv
• Föredrag kommun – När sorgen och krisen drabbar familjen – Hur gör vi ??
• Halvdag med pappor t barn m cancerdiagnos – Hur bibehåller vi en bra relation – föräldrar emellan
• Föreläsning för personal inom skola – Att möta och bemöta vid kris och katastrof
• Föredrag i församling – Är jag en sensuell person – Fysisk intimitet är mer än bara samlag
• Halvdag för krisgrupper vid skolor – Mötet med människor i kris – en fördjupningsdag för fackfolk
• Samling med anhörigvårdare – Hur står vi ut – att hantera sina egna känslor
• Föredrag i församling – Så ger vi våra barn och oss själv en bättre självkänsla’
• Föredrag för förskoleföräldrar – Att sätta gränser – det är roligt och kärleksfullt att vara förälder med tydliga gränser
• Föredrag inom kommuns äldreomsorg – Att vara till stöd för andra och varandra i en svår situation
• Föredrag i Kommun – Ensamheten när någon blir sjuk – Ensamhet på både gott och ont
• Halvdag med mammor t barn m cancerdiagnos – Hur bibehåller vi en bra relation – föräldrar emellan
• Heldagsföreläsning i Kommunförbund – Att möta och bemöta patienter, anhöriga och varandra
• Heldagsföreläsning i Kommunförbund – När livet gör oss illa – mötet med människor i kris
• Halvdag för kursledare – Att möta föräldrar som förlorat ett barn
• Halvdagar för personal inom Omsorgsförvaltningen – Att möta och bemöta
• Heldag -Kommunförbund – Att växa i min roll som personlig assistent – Vårdtagarens hem – min arbetsplats
• Samling med anhörigvårdare – Hur står vi ut – att hantera sina egna känslor
• Heldag för föräldrar som mist barn – Hur håller vi relationen vid liv
• Heldag -Kommunförbund – Vem är jag i mötet med anhöriga och vårdtagare – bemötande
• Kvällsföreläsning – Föräldrar Emellan – Ge dig själv och dina barn en bättre självkänsla
• Kvällsföredrag för föräldrar på förskola – Äldst, yngst eller endabarn – hur påverkar placeringen i syskonskaran våra liv
• Föredrag ”Språket som alla talar – utan att säga ett ord – kroppsspråket”
• Föredrag Turistförenings regi – Äldst, yngst eller endabarn – hur påverkar placeringen i syskonskaran våra liv
• Föredrag – Barncancerförening – När sorgen drabbar familjen
• Personal inom Svenska kyrkan – Mötet med människor i svåra situationer
• Gruppchefer inom äldreomsorg – Anhörigas behov inom äldreomsorgen
• Halvdag för personal inom sjukvård – Att möta och bemöta -personal, anhöriga och varandra
• Föredrag för pensionärsgrupp – Först , sist eller ensambarn – Hur påverkar vår placering i syskonskaran våra liv
• Föredrag för kontaktfamiljer – Att möta och bemöta- Att hantera och härbärgera
• Föredrag för socialarbetare fr Vitryssland – Handledning – varför är det så viktigt – Hur gör vi i Sverige
• Halvdag med personal – äldreomsorg – Att möta och bemöta patienter, anhöriga och varandra
• Nationella anhörigdagen – Att vara anhörig när någon är sjuk – Hur behåller man modet och glädjen
• Tvillingförening – Hur är det att vara tvilling -Hur är det att ha tvillingar
• Föredrag för Demensförening – Hur står vi ut – att hantera sina egna känslor
• Föredrag för Handledare för socionomstudenter – Att möta och bemöta människor i kris och sorg
• Församlingskväll i Missionskyrka – När våra relationer inte fungerar – Vi som par – vi som föräldrar – vi som familj – vi som församling
• Diakonikonferens – föredrag – Face to face – Inget kan ersätta det riktiga samtalet
• Församlingsafton – Barnbarnen – vår förunderliga glädje och vår förunderliga oro.
• Personal inom barnomsorg – Mötet med barnet, klassen och föräldrarna vid sorg och kris
• Föredrag för Parkinsonföreningen – Du, jag och Parkinsson- hur hanterar vi våra relationer
• Livsnära kväll – Först , sist eller ensambarn – Hur påverkar vår placering i syskonskaran våra liv
• Temadag KommunförbundVem är jag i mötet med de anhöriga
• Konferens för undersköterskor – Förbättra och utveckla dig i möten med patienter,anhöriga och kollegor
• Utbildningsdag – Kommunförbund – Mötet med barn och föräldrar vid barns svåra sjukdom, handikapp och död
• Föredrag på museum – Mitt i livet – övergång eller undergång
• Utbildningshalvdagar för kommunfolk – Mötet med människor i kris

 

2011

• Anställda inom kommunal socialtjänst – Samtalet – vårt viktiga arbetsredskap
• Heldag med kommunala chefer – Att möta och bemöta – personal, alla dessa människor och mig själv
• Halvdag med medarbetare inom kommun – Hur behåller man professionaliteten i mötet med alla dessa människor
• Halvdag med pappor t barn m cancerdiagno – Hur bibehåller vi en bra relation –
• Eftermiddag för personal inom geriatrik – Att möta och bemöta den äldre, anhöriga och varandra
• En dag för personal på barnklinik – Självkänslan – så kan den utvecklas och fördjupas – Att möta och bemöta varandra och behålla arbetsglädjen
• Församlingsafton – Först ,sist eller ensambarn – Hur påverkar vår placering i syskonskaran våra liv
• Kvinnofrukost – Hur ska vi förstå oss på dessa konstiga karlar ?
• Föredrag på förening – Hur ska vi förstå och bemöta varandra – när vi ibland är så olika
• En hel/halvdag med personliga assistenter – Personlig assistent – det omöjliga jobbet
• Kvällsföredrag i församlingshem – mormor/morfar – farmor/farfar – En härlig men omöjlig uppgift
• En dag om kommunikation för personal på barnklinik – Självkänslan – så kan den utvecklas och fördjupas – Att möta och bemöta varandra och behålla arbetsglädjen
Em-föreläsning för POSOMs kontaktgrupp – Mötet med barn, föräldrar och klass vid svår olycka
• Föreläsningsdag för kommunförbund – Ett enstaka samtal – om att snabbt få bra kontakt
• Kursdag för vårdpersonal – Att arbeta natt i vården
• Föreläsningsdag för kommunförbund – Besvärliga människor – att förstå och bemöta
• Anställda inom kommunal socialtjänst – Samtalet – vårt viktiga arbetsredskap
• Föreläsning för yrkesvägledare – Först , sist eller ensambarn – Hur påverkar vår placering i syskonskaran våra samtal med ungdomar och föräldrar
• Konferensdag om – att arbeta nära döden – Barn- och föräldrar vid sorg och död – Män och kvinnor – olika reaktioner inför död och lidande
• Föredrag i församling – Att komma vidare efter en separation
• Eftermiddag med Avancerad Sjukvård i Hemmet – Det svåra samtalet – Bemötande
• Förmiddag med Chefer – Vara god ledare och chef – men jag då
• Heldag för Sjukvårdspersonal – Att möta människor i kris
• Föreläsningsdag med familjer som mist barn – Vad händer med mig – med oss
• Föreläsningsdag för personal inom LSS – När brukare avlider – att möta och bemöta
• Frukostföreläsning – Besvärliga människor – att möta och bemöta
• Föreläsningskväll för föräldrar – Att sätta gränder för våra barn
• Inspirationsdag för omsorgspersonal – Mötet med den svårt sjuke, anhöriga och oss själva
• Heldag för personal vid barnklinik – Mötet med barn och föräldrar vid sorg och död
• Halvdag med personal på häkte – Mötet med andra och oss själva vid krissituationer
• Halvdag med patienter och anhöriga – Vad händer i relationer när sjukdomen slår till
• Föredrag i Tvillingförening – Är det annorlunda att vara tvilling – och att ha tvillingar
• Föredrag på Anhörigcenter – Varför blir jag så fruktansvärt arg ibland ?? – Får man bli arg på den man vårdar ? På den som hjälper mig??
• Föreläsning för kuratorer inom habilitering – Att möta och bemöta föräldrar i svåra situationer
• Föredrag för mormor-morfar/ farmor-farfar — Barnbarn – förunderlig glädje – förunderlig oro
• Föredrag för anhöriga som vårdar närstående – Vad händer med mig som anhörig ???
• Kvällsföredrag för förskollärare – Mötet med barn och föräldrar vid sorg och död
• Föredrag för föräldrar till barn i förskola – Får vi – ska vi – vågar vi – sätta gränser för våra barn
• Halvdag för anställda inom äldreomsorg och övrig omsorg – Vem är jag i mötet med anhöriga ?
• Heldag med personliga assistenter – Det omöjliga yrket – personlig assistent
• Heldag för krisgrupper vid skolor – Mötet med människor i kris – en fördjupningsdag för fackfolk
• Konferens — Att arbeta nära sorg och död

 

2010

• Förmiddag med pappor till barn med cancer Vad händer med mig/med oss i relationen
• Halvdag med Demensutredningsavdelning Sorg och demens
• Kvällsföreläsning för neurologsjuksköterskor, MS – är en hel familjs sjukdom . Hur kan vi förstå och hjälpa den anhörige • Församlingsafton Först, sist eller eller ensambarn Hur påverkar placeringen i syskonskaran våra liv och våra barn
• Eftermiddag för personal vid Urologklinik Skillnader och likheter i mannens och kvinnans sätt att reagera vid kris
• Herrfrukost Språket som alla talar utan att säga ett ord – kroppsspråket
• Församlingsafton Mitt i livet – undergång eller övergång
• Föreläsning för personal inom handikappomsorg/psykiatri Att möta och bemöta
• Föräldraråd, Först, sist eller eller ensambarn Hur påverkar placeringen i syskonskaran våra liv/ vår självkänsla
• Tjejfrukost i kyrka Först, sist eller eller ensambarn
• Församlingsafton i kyrka Kvinnligt och manligt när livet kramar om
• Heldag Att möta barn och föräldrar vid kris och sorg
• Heldag Att möta och bemöta vårdtagare/patienter, anhöriga och varandra
• Kvällsföreläsning för neurologsjuksköterskor MS – är en hel familjs sjukdom . Hur kan vi förstå och hjälpa den anhörige ?
•Föreläsning Aktiva seniorer Kvinnor och män – förstår vi varandra bättre på äldre dar ?
•Förmiddag med mammor till barn med cancer Vad händer med mig/med oss i relationen
• Studiedag för lärare Tjejigt-killigt – Kvinnligt-manligt
• Föreläsning Folkets hus Först, sist eller eller ensambarn Hur påverkar placeringen i syskonskaran våra liv/ vår självkänsla
• Föräldraföreläsning Ooops – det har kommit en tonåring in i hemmet
• Kvällsföreläsning i församlingshem Hur ger vi oss själva och våra barn en bättre självkänsla ?
• Personal inom kommun Att möta och bemöta
• Församlingseftermiddag Relationer – svårare eller lättare idag ?
• Församlingsafton i Sollebrunn Relationer – svårare eller lättare idag ?
• Föreläsningsdag Mötet med barn och föräldrar vid sorg och död
• Berättarafton Först, sist eller eller ensambarn Hur påverkar vår placeringen i syskonskaran våra relationer hemma och på arbetet
• Föreläsning Är det dags att skriva min livsberättelse ?
• Föreläsningsdag Att bli anmäld – att ha förorsakat död eller lidande
• Föreläsningsavsnitt på kursen Att arbeta natt i vården ?
• Personaldag för församlingsanställda Besvärliga människor – finns det
• Konferens om vård i livets slutskede Kvinnors och mäns olika reaktioner i mötet med svår sjukdom och död
• Föreläsning för föreningen Pro Liv Vad händer i relationen vid prostatacancer
• Föreläsningsdag i Kommunförbunds regi Att möta och bemöta brukare, anhöriga och varandra
• Föreläsningsdag i Kommunförbunds Samtalet vårt viktiga arbetsredskap
• Eftermiddag med Palliativ vård – Att möta och bemöta patienter, anhöriga och varandra
• Anställda inom äldreomsorg – Vem är jag – i mötet med anhöriga• Föreläsning för föräldrar med funktionshindrade barn – Vad händer med oss föräldrar – hur ska vi hålla ihop relationen
• Utbildningsdag för personal som arbetar m funktionsnedsättning – Att möta och bemöta – klienter/boende, gode män, anhöriga och varandra
• Öppen föreläsning i församlingshem – -Först, sist eller ensambarn – eller tvilling
• Utbildningsdag för personal som arbetar m funktionsnedsättning – Att möta och bemöta – klienter/boende, gode män, anhöriga och varandra
• Utbildnings för kursledare – Lär dig leva med cancer – Kvinnligt-manligt vid kris – lika och olika i reaktioner
• Personal inom socialtjänst – Hur kan vi möta och förstå människor i sorg
• Utbildning för kommunpersonal – Att samtala med människor i telefon vid stor olycka och katastrof
• Öppen föreläsning på bibliotek – Först, sist eller ensambarn – eller kanske tvilling
• Föreläsning- samtal med anhörigvårdare – Nu har jag skrivit på ansökan för boende för min man/fru !!
• Halvdagsföreläsning för anställda inom omsorgen – Den andres hem – min arbetsplats
• Personal inom funktionshinder – Att förstå och bemöta anhörig
• Utbildningsdag för chefer – Först, sist eller eller ensambarn – Hur påverkar placeringen i syskonskaran våra liv, våra arbeten och våra relationer
• Föreläsning i Prästgård – Först, sist eller eller ensambarn – Hur påverkar placeringen i syskonskaran våra liv, våra relationer och vår självkänsla
• Utbildningsdag för kommunanställda – Att bli anmäld
• Föreläsning – föräldrar som förlorat barn i cancer – Vad händer med mig – vad händer med relationen
• Samtal med syskon som förlorat en bror/syster – Finns det ett rätt sätt att sörja
• Kvällsföreläsning för fackliga företrädare – Först, sist eller eller ensambarn – Hur påverkar placeringen i syskonskaran våra liv, våra arbeten och våra relationer
• Heldagsföreläsning för vårdpersonal – Att arbeta nära döden

 

2009

• Halvdagsföreläsning för personal vid Vårdcentral Hur möter och bemöter vi varandra
• Frukostföredrag i Tolleredskyrkan kl 9 Varför så rädd för kärleken – att leva i nära relationer idag
• Anhörigvårdargrupp i stadsdel Hur hanterar jag min vrede och frustration
• Fortbildningsdag för själavårdare/samtalsterapeuter Att följa någon fram till livets slut, Hur handskas vi med humor i samtalet
• Kvällsföreläsning för personal inom barnomsorg/förskola Kvinnligt och manligt – Tjejigt och killigt – lika olika
• Anhörigvårdargrupp i stadsdel Hur hanterar jag min vrede och frustration
• Personal inom äldreomsorg, halvdag Det goda samtalet
• Konferens för pappor inom Barncancerföreningen Vad händer med mig – vad händer med relationen – när vårt barn får cancer
• Halvdag för personal inom barnhälsovård Mötet med barn och föräldrar vid sorg och kris
• Kvällsföreläsning i Hålta
• Personal inom äldreomsorg, halvdag Det goda samtalet
• Konferens i Karlstad – Sorgens olika ansikten Också sorgen har ett slut – eller?
• Utbildningsdag för krisgrupp inom skola och barnomsorg Mötet med barn och föräldrar vid sorg och död
• Utbildningsdag – psykosocialt omhändertagande i cancervård När livet gör oss illa – mötet med människor i kris Skillnader och likheter i mannens och kvinnans sätt att reagera vid kris
• Personal inom äldreomsorg, halvdag Det goda samtalet
• Utbildningsdag för akutmottagningar Att stå ut med allt det svåra – hur hanterar jag mig själv
• Föreläsning för Apotekspersonal Att möta och bemöta människor olika känslor och stress
• Kvinnofrukost i Tämta Först, sist eller ensambarn, Hur påverkar vår placering i syskonskaran våra relationer hemma och på arbetet.
• Utbildningsdag för chefer och ledare Hur bemöter vi varandra på arbetsplatsen?
• Utbildningsdag för kanslipersonal Hur bemöter vi varandra på arbetsplatsen?
• Utbildning för ST-läkare Att bli anmäld
• Utbildningsdag för vårdavdelning Att möta och bemöta patienter, anhöriga och varandra
• Konferens – Föräldrastöd en investering i framtiden Mötet med barn och föräldrar vid kris och sorg
• Inspirationskväll för volontärer
• Kvällsföreläsning för personal inom barnomsorg/förskola Kvinnligt och manligt – Tjejigt och killigt – lika olika
• Utbildningsdag för vårdavdelning Att möta och bemöta patienter, anhöriga och varandra
• Utbildning för handkirurgisk personal Manliga patienter – vad ska jag tänka på i mötet
• Församlingsafton i Värby Kvinnligt och manligt – olika sätt att tänka och bemöta.
• Kvällsföreläsning – Föräldrar Emellan i Kungsbacka Först, sist eller ensambarn Hur påverkar vår placering i syskonskaran vårt liv, vår självkänsla.
• Vidareutbildning för specialistsjuksköterskor Skillnader och likheter i mannens och kvinnans sätt att reagera vid kris
• Vidareutbildning för akut- och intensivvårdssjuksköterskor Att förstå barns sorg och syn på döden i olika åldrar Mötet med sexualiteten i vården
• Kvällsföreläsning Strokeföreningen i Göteborg Först, sist eller ensambarn Hur påverkar vår placering i syskonskaran våra relationer
• Kvällsföreläsning på Öckerö Ooops, det har kommit en tonåring in i hemmet
• Föreläsning på Landala anhörigcenter. Vänskapsrelationer – på gott och. . .
• Utbildningsdag för mindre sjukhus Att möta och bemöta patienter, anhöriga och varandra
• Konferens för barntandvårdssköterskor Först, sist eller ensambarn – Kan placeringen i syskonskaran ge förståelse för patienters och föräldrars sätt att vara ?
• Mansfrukost i Buråskyrkan.
• Utbildning för kamratstödjare
• Utbildning för resurspersoner vid kris Mötet med barn och föräldrar vid sorg och kris
• Utbildningsdag för personliga assistenter Mötet med brukare, anhöriga och varandra
• Utbildning för uroterapeuter Att möta och bemöta patienten och varandra
• Sommarkväll i Kungälvs församling Först, sist eller ensambarn – hur påverkar vår placering i syskonskaran våra liv

 

2007

• Kvällsföreläsning i församling – Kvinnligt och manligt språk – olika sätt att tänka och bemöta
• Kvällsföreläsning i församling – Att utveckla sin självkänsla
• En eftermiddag med vårdpersonal – Att möta och bemöta patienter, anhöriga och varandra
• Konferens för sjuksköterskor o barnmorskor – Personlig o professionell utveckling
• Konferens för Närstående till neurologiskt handikappade – Att vara närstående
• Konferens för landstingsanställda – Att arbeta nära döden
• Heldag för personal inom äldreomsorg – Att samtala med vårdtagare, anhöriga och varandra vid svår sjukdom och död
• Kvällsföreläsning för Personal – Först, sist eller mellan – Hur påverkar vår placering i syskonskaran våra förhållanden på arbetsplatsen
• Kvällsföreläsning för patientföreningar – När krisen drabbar – Hur ska jag förstå mig själv och människor jag möter
• Föreläsning på Högskola – Det svåra samtalet
• Kvällsföreläsning i Missionskyrka – Det goda singellivet
• Kvällsföreläsning för Firbromyalgiförening – Kvinnligt och manligt när livet kramar om
• Halvdag med personal inom psykiatri – Att möta och bemöta patienter, anhöriga och varandra
• Heldag för ST-läkare – Att bli anmäld
• Föreläsning för föräldrar – Att sätt – Manligt och kvinnligt när livet kramar om
• Kvällsföreläsning i församling – ger vi oss själva och våra barn en bättre självkänsla
• Föreläsningsdag för vårdpersonal – Att möta och bemöta anhöriga, boende och varandra
• Föreläsning för psykiatriskt team – Först , sist eller mellan – hur påverkar ställningen i syskonskaran våra liv
• Halvdag för enhetschefer inom vård- och omsorg – Professionell, personlig och privat – om att vara mellanmänsklig inom vård- och omsorg
• Heldag för vårdpersonal – Hur kan jag som vårdpersonal bli stärkt och behålla arbetsglädjen
• Föreläsningsdag för vårdpersonal i Skåne – Att arbeta med svårt sjuka vårdtagare – så kan du hjälpa och bistå människor även under livets slutskede , inför och under dödsögonblicket
• Heldag för församlingsanställda – Att möta och bemöta församlingsbor och varandra
• Vidareutbildning för sjuksköterskor – Sjuksköterskan svåra samtal
• Eftermiddagsföreläsning – Att vara anhörig/närstående
• Halvdag för personal inom vård och omsorg – Professionell, personlig och privat
• Kvällsföreläsning inom Studieförbund – Hjälp jag blir uppäten – Så sätter man gränser mot människor som slukar andra i familj, bland vänner och på arbetet
• Heldag för kommunanställda – Vi är varandras arbetsmiljö – en utvecklingsdag om att bli stärkt och behålla arbetsglädjen
• Heldag för personal inom hospice- och cancervård – Att möta och bemöta vid svår diagnos och död
• Kursdag i kommunförbunds regi – Vikten av att bygga uppkvalité och förtroende även vid korta och enstaka samtal
• Heldag för kommunanställda – Självkänsla och självförtroende – en utvecklingsdag om hur arbetsmiljön påverkas av mig och andra
• Seminariedag för personliga assistenter – Personlig assistent – det omöjliga jobbet
• En heldag för skolpersonal – Det goda samtalet med föräldrar och varandra
• En halvdag med vårdavdelning – Att möta män och kvinnor vid kris
• Heldag med onkologavdelning – Mötet med den svårt sjuke, anhöriga och varandra
• En dag med mentorer och adepter – Vi är varandras arbetsmiljö – hur hittar vi varandra
• En förmiddag med personal på boendeenheter – Att möta och bemöta boende, anhöriga och varandra
• Personal inom Hörselvården
• Öppna Psykiatridagar – Psykisk ohälsa vad är det?
• Utbildning för brukare o personliga assistenter – Att möta och bemöta brukare, anhöriga och varandra
• Samling för föräldrar – Pappor och mammor – manligt och kvinnligt
• Utbildningsdagar för POSOM-ansvariga – Män och kvinnor – ska de förstås och bemötas på olika sätt i svåra situationer
• Parfrukost – Man och kvinna – hur ska vi förstå varandra och mötas
• Personal inom äldreomsorg – Att möta och bemöta vårdtagare, anhöriga och varandra
• Utbildningsdag för POSOM-grupp och socialsekreterare – Att möta barn och föräldrar i kris
• Kvällsföreläsning – Först, sist eller mellan – Hur påverkar vår placering i syskonskaran
• Eftermiddagsträff – Ooops – det har kommit en pensionär in i huset
• Temakväll – Den svåra olyckan – katastrofen
• Ledningsgruppen för POSOM – Att möta människors olika behov vid svåra händelser
• GR:s utbildning – en eftermiddag – Professionell, personlig och privat
• Cafékväll i församling – Ooops, det har kommit en tonåring in i hemmet
• En utbildningsdag för familjehem för vuxna – Vad har vi med oss från vår ursprungsfamilj
• Utbildningsförmiddag – Mäns och kvinnors sätt att reagera vid sorg
• Föreläsning för kvinnligt nätverk – Kvinnligt och manligt när livet kramar om
• Föreläsning för floristelever – Att möta människor i sorg
• Utbildningsdag för region – Mötet med sexualitet i vård och omsorg
• Utbildningsdag för region – Att möta och vårdtagare, patienter, anhöriga och varandra
• En halvdag för anhörigvårdare – Att vara anhörigvårdare – vad händer i relationen
• En kväll med kvinnlig stödgrupp – Självkänslan – så kan den utvecklas och fördjupas
• En utbildningsdag för palliativ vårdpersonal – Barn som närstående – barns sorg – Kvinnligt och manligt när döden nalkas
• Utbildningsdag för region – Männen – det gåtfulla folket
• Utbildningsdag för kontrakt inom Svenska kyrkan – Vem är jag – hur blev jag sån här?
• Utbildningskväll för föräldrar och personal i kommun Först, sist eller mellan – Hur påverkar vår placering i syskonskaran våra liv
• En förmiddag med kommunala chefer – Först, sist eller mellan – Hur påverkar vår placering syskonskaran våra liv våra relationer på arbetsplatsen
• En halvdag för anhörigvårdare – Att vara anhörigvårdare – vad händer i relationen
• En utbildningsdag med familjehem för vuxna
• En utbildningsdag för kommunalt anställda – Arbetet och Arbetsmiljön – en del av Det Goda Livet
• En kväll för tonårsföräldrar – Ooops det har kommit en tonåring in i hemmet
• Föreläsning för vårdpersonal – Professionell, personlig och privat
• Kvällsföreläsning för kommunalanställda – Först, sist eller mellan – Hur påverkar vår placering i syskonskaran våra liv våra relationer på arbetsplatsen
• En kväll för anställda inom Metall – Krishantering på arbetsplatsen
• En halvdag för undersköterskor – Professionell, personlig och privat
• Halvdagsutbildning för vårdpersonal – Att möta och bemöta – hur blir korta samtal bra samtal

 

2006

• En halvdag med vårdfolk – Att möta och bemöta patenten och de anhöriga
• Tvådagars kriskurs – Krishjälp, krisintervention och kristerapi
• En heldag för hemsjukvård och handikappomsorg – Mötet med svår sjukdom och död; Patient, anhörig, personal
• Halvdag vid smärtkonferens – Att möta och bemöta kroniska och långvariga smärtpatienter
• Kvällsföreläsning för skolpersonal – Hur ger vi oss själva och barnen en bättre självkänsla
• Kvällsföreläsning för människor som möter sörjande – Att möta och bemöta män och kvinnor i jobbiga samtal
• En eftermiddag med tandvårdspersonal – Ett gott arbetsklimat är något man gör och inget man får
• Förening för föräldrar som förlorat barn – Sörjer män och kvinnor olika
• Kväll med föräldrar och personal vid Föräldrakooperativ – Hur sätter jag gränser för mitt barn – och för mig själv
• Förening för föräldrar som förlorat barn – Sorgen måste ha ett slut – eller
• Heldag för kyrkogårdsförvaltningar – Alla dessa känslor vi möter – hur ska vi hantera dem?
• Kväll med föräldrar och personal vid Föräldrakooperativ – Barns sorg är annorlunda
• Samverkansprojekt Kommun-Förasäkringskassa-Arbetsförmedling-Primärvård – Ett gott arbetsklimat är något man gör och inte något man får
• En eftermiddag med skolfolk och föräldrar – Att sätta gränser, men ändå öka självkänslan
• ST-läkarutbildning – Att bli anmäld
• Konferens för undersköterskor – Att möta och bemöta människor i kris
• Kvällsföreläsning i församling – Att vårda sin relation och hålla kärleken vid liv
• Kvällsföreläsning för tvillingklubb – Tvilling eller ensambarn – först eller sist
• En kväll i kyrka – Kvinnligt och manligt – olika sätt att tänka och bemöta
• Utbildning för sjukgymnaster i palliativ vård – Att möta män och kvinnor i svåra samtal
• Medverkan vid Konferens – Att arbeta nära döden
• En heldag för personal inom särskola – Att möta och bemöta barn, föräldrar och varandra vid kris och sorg
• Kvällsföreläsning i församlingshem – Att finna fotfäste
• Eftermiddag med demenssjuksköterskor – Att möta och bemöta anhöriga till demenssjuka
• Kvällsföreläsning Studieförbund – Manligt och kvinnligt språk – olika sätt att tänka och bemöta
• Heldagsföreläsning för Landstings PKLgrupp – När krisen går snett – hur hjälpa och möta
• Heldagskonferens – Besvärliga människor i vården
• Eftermiddag med SACO-anställda i en komun – Ett hållbart arbetsliv
• En halvdag för personal på allmänkirurgisk avdelning – Kvinnligt och manligt språk – olika sätt att möta och bemöta patienter och anhöriga
• En eftermiddag med vårdpersonal – Att möta och bemöta personer med funktionshinder
• Kvällsföreläsning i kyrka för föräldrar vid kooperativa förskolor – Hur kan vi som pappor och mammor bättre förstå varandra och samarbeta kring våra barn
• Utbildningsdag för begravningsentreprenörer – Att möta och bemöta sörjande akut och senare
• Kvällsföreläsning för patientförening – Självkänslan- så kan den utvecklas och fördjupas
• Föreläsningsdag för fackliga ombud – Hur ska jag möta och bemöta människors alla olika känslor
• Utbildningsdag i kommunal regi – Mötet med barn och föräldrar vid skilsmässa
• Utbildningsdag i kommunal regi – Besvärliga människor – att förstå och bemöta
• Kvällsföreläsning i Göteborg – Manligt och kvinnligt när krisen drabbar
• Utbildningsdag för sjuksköterskor – Att möta och bemöta patienter och anhöriga
• Skolfolk fk – åk 9 – Hur ger vi oss själva och barna en bättre självkänsla
• Personal och nätverksdeltagare inom sjukvården – Att möta och bemöta svårt sjuka och deras anhöriga, Kvinnliga och manliga patienter och anhöriga – ska de bemötas på olika sätt ?
• Skolpersonal – Det goda samtalet med föräldrar och varandra
• Diakoner i kontrakt – Hur ska jag orka med utsattheten
• Kvällsföreläsning i församling – Hur ger vi oss själva och våra barn en bättre självkänsla En kväll med fokus på självkänsla och gränssättningar
• Några timmars föreläsning för anhörighvårdare – Att vara anhörigvårdare
• Utbildningsdag för psykiatrienheter – Att förstå och bemöta människor med svåra beteenden
• Föreläsning för aktiva seniorer – Kvinnligt och manligt språk
• Kvällsföreläsning i församlingshem – Föräldraskap
• Kvällsföreläsning i församlingshem – Hjälp jag blir uppäten – hur sätter man gränser
• Eftermiddag med personal på tekniskt kontor – De svåra samtalen
• Tvådagarskurs för lärare – Att ta ansvar för att samtalen blir bra samtal
• Utbildningskonferens för undersköterskor – Att möta och samtala med människor i kris
• Kvällsföreläsning – Ooohps, det har kommit en tonåring i huset
• Kursdag i kommun – Fördjupningsdag – krisbemötande och krisomhändertagande
• Utbildningskonferens för undersköterskor – Att möta och samtala med människor i kris
• Heldag för personal inom hemtjänst och omsorg – Bemötande – en avgörande faktor
• Inspirationstimmar för kommunanställd personal – Först , sist eller mellan – hur påverkar placeringen i syskonskaran – trivseln på arbetsplatsen
• Föreläsning för anhörigvårdare – Förståelse och insikt i mellanmänskliga möten
• Föreläsning för personal inom hemvård och handikappomsorg – Att möta och bemöta vårdtagare och anhöriga i svåra situationer
• Föreläsningssdag för själavårdare – Hur ska vi bemöta ungdomar med självskadebeteende
• Kursdag i Skåne – Att bli anmäld
• Halvdag med vårdpersonal – Att möta och bemöta patienter, anhöriga och varandra
• Kursdag – Mötet med barn och föräldrar vid skilsmässa
• Konferens – Så hanterar Du besvärliga människor inom vården
• Halvdag med personal på kirurgklinik – Att möta och bemöta patienter, anhöriga och varandra

 

2005

• En halvdag med vårdfolk – Att möta och bemöta patenten och de anhöriga
• En halvdag med personal vid hudklinik – Ett gott arbetsklimat är något man gör och inget man får
• Utbildningsdag för vårdpersonal inom kommun – Mötet med svår sjukdom och död
• Kvällsföreläsning för skolfolk – Kvinnligt och manligt – olika sätt att tänka och bemöta
• Utbildningsdag för vårdpersonal inom kommun – Besvärliga människor – att förstå och bemöta
• Heldagsutbildning för krisgrupper och POSOMgrupp – Mötet med människor i kris – vardagsolyckan och katastrofen
• Föreläsning för föräldrar – Vem behöver gränssättning – barnen eller föräldrarna
• Utbildningsdag för tandvårdsfolk – Ett gott arbetsklimat är något man gör och inget man får
• En förmiddag för församlingsmedarbetare – Kvinnligt och manligt i arbetslaget
• En förmiddag all personal inom kommun och församling – Gott om självförtroende är det ont om, Hur kan min självkänsla utvecklas och fördjupas
• Kvällsföreläsning för Föräldrakooperativ – Vem behöver gränssättning – barnen eller föräldrarna
• En förmiddag för intresseförening – Gott om självförtroende är det ont om
• Kvällsföreläsning i Aspenkyrkan i Lerum – Ooops det har kommit en tonåring i huset
• Föreläsning i Teaterhuset i Mölndal – Ett bra arbetsklimat är något man gör och inget man får
• Föreläsning för familjehem och kontaktpersoner – Hur ska vi förstå och hantera alla dessa känslor
• En eftermiddag för skolpersonal – Gott om självförtroende är det ont om, Hur ger jag mig själv och barna ett bättre självförtroende
• Heldag i Östersund – Att vara hel och våga vara nära i mötet med vårdtagare vid svår sjukdom och död
• Heldag i Östersund – Mötet med barn och föräldrar vid kris
• Föreläsning för diakoner och präster – Samtalet – en konstart eller ett hantverk
• Föreläsning i St Lukas regi – Att återupprätta vänskapen
• Heldagsföreläsning för vårdbiträden i hemtjänsten – Mötet med svår sjukdom och död
• En heldag i kommunförbundets regi – Mötet med männen i vården
• Föreläsningsdagar för förskola och skola i Visby – Mötet med barn och föräldrar o kris
• En heldag i kommunförbundets regi – Att sätta gränser
• Kvällsföreläsning i Frölunda kyrka – Hur ger jag mig själv och mina barn en bättre självkänsla
• Föreläsning i Företagarförening – Kvinnligt och manligt när livet kramar om
• Föreläsning för brottsofferjour – Det svåra samtalet i telefon eller ansikte mot ansikte
• Föreläsning för personal vid behandlingshem – Att möta män och kvinnor utifrån deras behov vid krissituationer
• Föreläsningsdag för distriktssköterskor – Det svåra samtalet i hemmet
• En heldag i kommunförbundets regi – Hur bemöter jag anhöriga till demenshandikappade
• Singelfrukost i kyrka – Det goda singellivet
• Föreläsningsdagar för Landstingsfolk – Ett gott arbetsklimat är något man gör och inget man får
• Föreläsningsförmiddag för ledare – Svåra samtal – konsten att ta upp känsliga ämnen
• Föreläsningsdag för katastrofmedarbetare – Manligt och kvinnligt när livet kramar om
• Halvdagsföreläsning för ledare – Besvärliga människor Församlingsafton – Hur ger jag mig själv och mina barn ett bättre självförtroende
• Halvdag med all skolpersonal inom rektorsområde – Att möta och bemöta med anledning av katastrofen
• Samling för pensionärer i bostadsområde – Humor – är inget att skratta åt – eller ??
• Tvådagars kriskurs för Socialtjänst – Krishjälp, krisintervention och kristerapi
• Tvådagars kriskurs – påbyggnad – Krishjälp, krisintervention och kristerapi
• Halvdag med POSOMgrupp – Att möta barn vid svåra olyckor
• Halvdag med personal fr skolor och förskolor – Hantering av dödsfall i skola och barnomsorg
• Församlingsaktivitet i Uppåkra församling – Hur vårdar vi våra relationer
• Heldagsutbildning i Höör – Kvalité i de korta samtalen – telefonsamtalet
• Utbildningsdag för vårdpersonal inom kommun – Mötet med svår sjukdom och död
• Kvällsutbildning för personal inom montessoriskola – Mötet med barn och föräldrar vid sorg och död
• Lördag med par där den ena har allvarligt handikapp – Hur får vi en ny god ömsesidig relation
• Halvdagsföreläsning för kommundelsanställda – Att möta män och kvinnor utifrån deras behov
• Offentlig föreläsning – Alla dessa möten med människor – vad gör det med mig
• Heldagsföreläsning i Kalmar – Att bli anmäld
• Heldagsföreläsning i Kalmar – Att möta barn och föräldrar vid sorg och kris
• Föreläsning för drabbade – Vad händer när man mister en viktig kroppsdel
• Vidareutbildning för sjuksköterskor – Sjuksköterskans svåra samtal
• Utbildning för ST-läkare – Att bli anmäld – att möta människor i kris
• Föreläsning för jämställdhetsprojekt – Pojkar och flickor – olika behov vid kris ??
• Heldag för personal in om socialtjänst – Samtalet – vårt viktiga arbetsredskap ; Att bli anmäld
• Heldagsutbildning – Mötet med anhörig – hur blir de en resurs
• Offentligt föredrag i Kungsbacka – Kvinnligt och manligt när livet kramar om
• Heldagsutbildning för vårdpersonal inom hemtjänst – Att arbeta med svårt sjuk och döende
• Föreläsningar för personal inom bemanningsföretag – Gott om självförtroende är det ont om
• Offentligt föredrag på Hönö -en kväll för föräldrar – om föräldraskapets möjligheter och svårigheter
• Kvällsföreläsning i Linköping – Manligt och kvinnligt när livet kramar om
• Heldagsföreläsning i Östersund – Att möta och bemöta Att växa och utvecklas i yrkesrollen som personlig assistent
• Kvällsföreläsning i Östersund – Mötet med barn och föräldrar vid skilsmässa
• Heldagsutbildning i Höör – Att arbeta med svårt sjuka vårdtagare
• En förmiddag med Tandvårdspersonal – Ett gott arbetsklimat är något man gör och inget man får
• Heldagsutbildning – två halvdagar – i Höör – Mötet med det mångkulturella i vården Besvärliga människor – hur möter och bemöter vi
• Föreläsning för medarbetare inom mödrahälsovården – Ett gott samtal med män och kvinnor
• Heldagsutbildning för ögonklinik – Att möta och bemöta patienter, anhöriga och oss själva
• Tvådagars kriskurs – Krishjälp, krisintervention och kristerapi