Länkar

Riksföreningen Psykoterapicentrum Legitimerade psykoterapeuters intresseorganisation för psykoterapi på psykodynamisk grund.
Vad är Psykoterapi? Vad psykoterapi är enligt Psykoterapicentrum.
Sveriges Psykologförbund Sveriges Psykologförbunds mötesplats på nätet.