Uppsats

Hur ska en man reagera när han hamnar i kris? Hur ska han reagera så att han inte blir oroad själv? Och hur ska han reagera för att omgivningen – kvinnorna i hans omgivning ska känna sig trygga och nöjda? Detta är funderingar jag ofta fått och haft när jag under 25 – 30 års tid arbetat med män – och kvinnor vid kris.
Några tankar om hur mannens reaktioner kan betraktas som normala och hur han ska bemötas kan du få i denna uppsats. Den är skriven under min s k legitimationsutbildning till psykoterapeut.

Om detta kan vara dig och människor i din närhet till hjälp blir jag glad. Håll till godo. Sprid gärna men uppge källan.

Till uppsatsen.