Mannens reaktion vid traumatisk kris

av Lennart Björklund, S:t Lukas Utbildningsinstitut
Påbyggnadsutbildning i psykoterapi Våren l995

Innehåll:

Inledning

1. Traumatisk kris
Att definiera traumatisk kris
Reaktioner direkt vid svårt besked
Fyra huvudgrupper av reaktionssätt
Tidsschema
Reaktioner de närmaste åren

2. Från mammas pojke till pappas son

3. Fem krislösningsmedel
Samtalet
Gråten
Fysisk aktivitet
Sexuell aktivitet
Humor

4. Diskussion

Litteratur