Varför välja mig som föreläsare?

• Jag har mångårig pedagogisk kunskap och erfarenhet. Det ger mig förmåga att tala för välutbildade inom ämnet , men också för den nyfikne lekmannen.

• Jag har förmåga att tala om svåra ämnen med djup och humor så att tiden blir meningsfull och lyssnarna blir berörda.

• Jag har förmåga att på ett enkelt och tydligt sätt göra svåra frågor gripbara och lättförståeliga. Åhörarna upplever sig vara stärkta och mer kunniga efteråt.

• Jag är kunnig om den aktuella debatten i de olika ämnena.

• Jag har en bredd vad gäller föreläsningsämnen. Se förslagen.

• Jag anpassar varje föreläsning till vad åhörarna just nu behöver och önskar.

• Jag är flexibel i tid, kan föreläsa över en heldag, halvdag, kväll eller helg.

Förfrågan:
Tel och fax 031 168355
E-post: info@psykoterapeut.nu