Varför välja mig som psykoterapeut?

• Jag har psykoterapiutbildning från St Lukas utbildningsinstitut.

• Jag är av Socialstyrelsen behörig att utöva psykoterapiyrket; legitimerad psykoterapeut.

• Jag har grundutbildning som socionom och diakon.

Tidbeställning:
Tel 0703 268355 ;  031 – 16 83 55
E-post: info@psykoterapeut.nu