Litteratur

Ambjörnsson,R. (l990) Mansmyter – Liten guide till manlighetens paradoxer. Fischer & Co Bergman, I. (l987) Laterna Magica. Norstedts

Caplan, G. (l96l) An Approach to Community Mental Health. Grune & Stratton

Chodorow,N. (l978) Production of Mothering. Psychoanalysis and the Sociology of Gender. Berkeley: Univ. of California Press

Cullberg,J. (l975) Kris och utveckling. Natur och kultur

Cullberg,J. (l984) Om mannen och jämställdheten. I: Om man hade känslor. Rapport från arbetsgruppen om Mansrollen l984-10-13

Cullberg,J. (l984) Dynamisk psykiatri, Natur och Kultur

De Angelis, B. (l991) Hemligheter om män varje kvinna bör veta. Richters

Defoe, D. (l719) Robinson Crusoe. Tidens Klassiker

Dyregrov, A. (l992) Katastrofpsykologi. Studentlitteratur

Faigenberg, L. (l979) Döden i sjukvården. Svenska föreningen för psykisk hälsovårds monografiserie nr 3

Farrel, W. (l986) Why Men are the Way They Are. New York: Basic Books

Fine, R. (l987) The forgotten men: Understanding the male psyche. Harrington Park Press

Frankenhaeuser, M., Ödman, M. (1993). Stress – en del av livet. Brombergs

Gove, W. (l978) Gender Differences in Mental and Physical Illnes. The Effects of Fixed Roles and Nurturant Roles. Social Science and Medicine, nr l9

Gray, P. (l978) I: Eakins, B. & Eakins, C. Sex Diffrences in Human Communications. Boston Houghton Misslin Comp.

Hallberg, H. (l986) Skilsmässa som hälsorisk hos medelålders män. Hälso- och sjukvårdsavdelningens samhällsmedicinska utvecklingsarbete, rapport 33.

Hillgaard,L., Keiser,L., Ravn,L., (1993) Sorg och kris . Liber

Kallenberg, K. (l987) Livsåskådningen vid kris. Doxa

Kipnis, Aaron R. (l991) Riddare utan rustning. ICA Bokförlag

LennÈr-Axelsson, Barbro. (l989) Männens röster i kris och förändring. Sesam

Moberg, W., (1949). Utvandrarna. Bonniers

Money, J – Erhardt, A (l972) Men and woman, boy and girl.Johns Hopkins University Press

Montagu, A. (l974) Life before birth. New America Library

Näslund, G. K. (l986) Humor i psykoterapi. Fördjupningsarbete, Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet

Ornstein, R., Sobel, D. (1990) Sunda synder. Natur och kultur

Pleck,J. (l984) The Myth of Masculinity. London: The MIT Press

Rapoport, L. The State of Crisis: Some Theoretical Considerations. The Social Service Review Vol. 36. nr 2

Rousseaus, J. (l762) Emile.

Rubin, L. (l986) Nära främlingar. Natur & Kultur

Seligman, M. (l976) Hjälplöshet. Om depression, utveckling och död. Aldus Sinkkonen, J. (l993) Till små pojkars försvar. Forum

Tannen, D. (l990) Du begriper ju ingenting Samtal mellan män och kvinnor. Wahlström & Widstrand

Verbrugge, L. (l984) How Psychians Treat Mentally Distressed Men and Women. Social Science and Medicine, nr 18

Tidskriftsartiklar, tidningsartiklar:

Gustafsson, M. (l994) Kvinnors depression synas. TT l994-03-01

Eneroth, B. & Wrangsjö, B. Medan kvinnan vilar i sin lust, måste mannen iscensätta sin. Ottar nr 2 l985

Josefsson, M. (1994) Efter Estonia. Borås Tidning

Kessler, R. & Mc Leod, J. (l984) Sex Differences in Vulnerability Undesirable Life Events. Amer. Sociol. Review, nr 49

Schlicht, J. Tiderna förändras – men mönstren består. FamiljeTerapiFöreningen i Västra Sverige Cirkulär l992: Nr 3

Sinkkonen, J. (l993) Om hur pojkars könsidentitet danas. Psykisk hälsa nr 1 l993

Intervjuer:

Aanes,Brynhild.Avdelningsföreståndare vid psykiatrisk öppenvårdsmottagning, Uppsala

Myrberg, Gunilla. Journalist vid Sveriges Radio, Stockholm

Radio:

Sveriges Radio P1, Nyheter kl l2.30 l994-05-10