Varför välja mig som handledare?

• Jag har flera olika fackutbildningar – psykoterapeut, socionom och diakon.

• Jag har mer än 15 års erfarenhet av handledaruppdrag för grupper och enskilda.

• Jag har erfarenhet av handledningsuppdrag från varierande sektorer inom människovård.

Förfrågan:
Tel och fax 031 168355
E-post: info@psykoterapeut.nu